komplexní služby v oboru svařování a příbuzných procesů, defektoskopie a kontrol svařovaných výrobků

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ
NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ
MAKROSKOPICKÁ KONTROLA SVARŮ
ŠKOLENÍ & KURZY
  • svářečské dozory pro kovy a plasty
  • školení a přezkoušení svářečů
  • vizuální a kapilární kontrola svarů
  • makroskopická kontrola svarů