CS-WELDING

ŠKOLENÍ & KURZY

Zajišťujeme odborné školení, které je zapotřebí  v oblasti svařování či obsluhy svařovací techniky. Veškeré zkoušky provádějí certifikovaní školitelé a účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení.

  • Zajištění školení z BOZP a PO pověřeným auditorem a osobou odborně způsobilou
  • Zajištění zkoušek svářečů/operátorů, doškolení a zaškolení svářečských pracovníků